Kurumsal Sorumluluk

Doruk Çikolata, tüm iş ortakları, çalışanları, içinde yaşadığı toplum ve hizmet sunduğu müşterileri için değer yaratan iyi bir kurumsal vatandaş olma hedefiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Yenilikçilik, değişim, dinamizm ve sürat Doruk Çikolata Ailesi’nin hücrelerinde bulunan özelliklerdir. Bu yetkinlikler kurum dahilinde birlikte tespit edilen değerlerimizi de desteklemektedir.

Kurumsallaşmadaki iddiasını, kendi elemanlarını yetiştirmenin keyfini yaşayarak da gösteren Doruk Çikolata, çalışanlarından aldığı güçle yola devam edebileceğinin bilincinde olup, iş gücünü bir değer olarak gören anlayışı ile çalışanlarına yönelik katılımcı projelerle onların kişisel gelişimlerini desteklemekte ve geleceklerine yatırım yapmaktadır.

Doruk Çikolata, müşterilerin taleplerini öngörme yetkinliği ile onlara daha yakın durabilme kabiliyeti, müşteriler tarafından da takdir edilmektedir.

Sahip olduğu farklı formatlarıyla müşterilere yakın duran Doruk Çikolata, paydaşlarının değişen ihtiyaçlarını yakından takip etme sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmektedir.

Her şeyden önce kendi çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri için ‘mutlu bir ekosistem’ yaratmayı hedefleyen Doruk Çikolata, tüm çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına güven ve etik kuralları çerçevesinde yaklaşır.

Bu bakış açısının devamı ise içinde bulunduğumuz çevreye saygıyı ve sürdürülebilir kalkınmaya desteği gerektirmektedir.

Doruk Çikolata, başta çevre, sağlık, kültür-sanat, spor, eğitim ve sosyal yardımlar olmak üzere toplumun gelişimi için ihtiyaç duyulan birçok alanda, hem kurumsal yapısıyla hem de çalışanlarının gönüllü katkılarıyla pek çok proje yürütmektedir.

Doruk Çikolata, toplum yararına çalışan çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmanın yanı sıra, iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarıyla birlikte yürüttüğü projelerle de toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması için çaba harcamaktadır.